Ruilmiddelen

Informatie over mogelijkheden om buiten de geprogrammeerde paden aan ruilmiddelen te komen om in je basisbehoefte te voorzien.

Crypto

Voor nu kan cryptocurrency een hele goede zijn. Maar zoals altijd geldt:  doe vooral zelf je onderzoek.

Oud- en nieuw systeem

We laten een mogelijkheid zien waarbij middels crypto in het oude systeem waarde wordt gecreeerd waarmee  grotere projecten gerealiseerd kunnen worden.