Algemene inschrijf- en annuleringsvoorwaarden

Trainingen en workshops

Inschrijving

 • Inschrijving vindt schriftelijk plaats d.m.v. het inschrijfsysteem op de website.
 • Inschrijving is mensgebonden en bindend.
 • Bij eventuele meerdere inschrijvingen tegelijkertijd zijn per mens de gegevens vereist en bindend.
 • Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor de gehele training of workshop.
 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van de inschrijving en betaling.
 • Middels uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de inschrijfvoorwaarden.

 

Bevestiging, betaling en facturering

 

 • Na uw inschrijving én betaling ontvangt u per e-mail een bewijs van inschrijving.
 • Het bewijs van inschrijving is uitsluitend geldig indien de bijbehorende betaling door G. Reus is ontvangen. Mocht u door een (technische) onvolkomenheid een bewijs van inschrijving ontvangen zonder dat betaling in goede orde heeft plaatsgevonden, dan is deze niet geldig. G. Reus kan in uitzonderlijke gevallen van u verlangen dat u een betalingsbewijs overlegt.
 • Voor sommige trainingen wordt de mogelijkheid geboden om in termijnen te betalen. Het volledige bedrag moet echter een week voor aanvang van de training voldaan zijn.

 

Annulering en restitutie

 • Wij doen niet aan annuleringen omdat u bij inschrijving direct toegang krijgt tot alle benodigde  informatie en documenten maar ook  omdat de inspanningen ICT en betalingen veel werk is voor ons als vrijwilligers. Wel bent u uiteraard welkom op een volgende workshop.

 

Copy-, beeld- en geluidsrecht

 • Het is deelnemers niet toegestaan beeld- of geluidsopnames te maken van werkvormen zoals opstellingen, theorie, presentaties en andere trainingsactiviteiten.
 • Het copyright van het trainingsmateriaal van de activiteiten ligt bij G. Reus.

 

Geheimhouding en privacy

 • Alle persoonlijke informatie die deelnemers verstrekken, in welke vorm en van welke aard dan ook, wordt door G. Reus met de grootste zorgvuldigheid behandeld waarbij strikte geheimhouding wordt betracht. Hieromtrent zijn ook strikte afspraken gemaakt met de teamleden van G. Reus en derden die door G. Reus worden ingeschakeld bij de uitoefening van haar bedrijf.
 • Tijdens de groepstrainingen zal met de deelnemers een regel van vertrouwelijkheid worden afgesproken, die inhoudt dat deelnemers geen persoonlijke informatie van andere deelnemers naar buiten brengen die hen tijdens de training wordt verstrekt of ter oren komt.
 • Op trainingen en workshops is ons Privacy statement van toepassing. Wij verzoeken u om van het integrale statement kennis te nemen door op onderstaande link te klikken.

 

Hoorn, maart 2021