Inschrijfformulier: Juridische begeleiding.

Drie los van elkaar te volgen  workshopdagen van 10.00 – 16:00 uur in Bunnik/Utrecht, Nederland.

Dag 1  : Uitleg hoe het werkt met Belastingen, Gemeen-te, Waterschap, CJIB, CAK, plus 2 basisbrieven .

Dag 2 : Hoe om te gaan met deurwaarders, rechtbank, bewindvoering, dagvaardingen, hypotheek, huur enz. plus 1 basisbrief.

 Dag 3 : Weerbaarheid/ rollenspel in en om de rechtbank.  

Met als extra hoe je jouw LLclaim kunt toepassen voor je Mensenrechten.

Om mee te doen is het (laten) maken van je LLClaim (=stap 1 zie de flowstream) middels begeleiding via WSM een belangrijke voorwaarde! 

Kosten: €99,- per dag over te maken op rek. NL75ABNA0527168505 tnv. G. REUS te Hoorn

Omdat we jullie via telegram makkelucker kunnen bereiken
(settings->edit profile->, bijv. @WakkereWillie,) Ivm het toevoegen aan twee WSM telegramgroepen voor vragen en ondersteuning. Het begint met '@'
Inloop 9:30 Aanvang 10-16 uur. Zelf je lunch meenemen. Samen eten na afloop is mogeluck.
Betalen op reknr: NL75ABNA0527168505 tnv G.Reus te Hoorn (Let op! Vul in bij omschrijving: Voor- en achternaam + datum workshop). Zodra u betaald heeft, ontvangt u de link naar de benodigde informatie.