NIEUWSBRIEF WELL STANDING MEN Februari 2022

CHINEES NIEUWJAAR

Vanaf 1 februari 2022 wordt dit nieuwjaarsfeest maar liefst 15 dagen lang gevierd.

Het is het jaar van de:

WATER-TIJGER

Dat betekent dat we dit jaar als een moedige strijder (Tijger) veel uitdagingen op ons pad zullen krijgen en aangaan waarbij we in de tijgerenergie origineel en nogal fel kunnen uithalen waarna we dan ook weer onze rust zullen nodig hebben om bij te komen.

Het element water zal daarbij voor heftige emoties zorgen als reactie.

INNERLUCK KIND

Ik droomde dan ook prompt van watersnoodrampen en beter voor het kind in mezelf zorgen.

Want van al die brievenschrijverij wordt zij, ondanks lichtpuntjes en groeiend bewustzijn echt niet zo blij.

WATER

Water is een heel belangrijk element in ons leven want dit staat symbool voor onze emoties en gevoelens. Er zullen dit komend jaar zeker steeds meer bizarre onthullingen komen en de inhoud hiervan zal de gemoederen behoorluck doen oplaaien bij mensen die heel lang hebben geslapen.

ERKENNING

Eindeluck erkenning voor steeds meer slachtoffers van seksueel geweld door mensen in machtsposities die daar verkeerd gebruik van maken of gemaakt hebben. Mensen de sluier scheurt steeds verder los!!!

WIJZEN NAAR BUITEN?

Wij die reeds eerder wakker zijn geworden dienen bij al dit tumult onze emoties ook in goede banen te leren leiden.

ROUW

Boos zijn op zich is prima, maar kan beter binnen jezelf bekeken worden dan buiten jezelf.

Het komt meestal voort uit onmacht. Boos zijn kost behoorluck veel energie.Acceptatie en vergeving kan dan helpen om ermee te leren leven.

Tenslotte hebben we allemaal geleefd in onwetendheid en elkaar daardoor per ongeluk iets aangedaan. Elkaar hier juist oprecht vanuit je hart op wijzen is daarom heel belangrijk.

Voor wat betreft seksueel geweld heb ik ook slachtoffers hiervan in mijn praktijk gekregen die dit gewoon thuis hadden meegemaakt met een nabij familielid.

Dus wat wijst men dan naar buiten terwijl er in de families thuis ook al genoeg gebeurt en van binnenuit opgelost dient te worden?

MANIPULATIE EN GEWELD

Gebeurt dus ook gewoon thuis en wat dacht je van op school, met dat kinderen van hun ouders gedwongen worden om bepaalde diploma s te moeten halen, verkeerde kennis moeten leren enz?

Juist daarom hebben we bij de workshops ter bewustwording de machtsopstelling toegevoegd.

Want dan zie je pas op hoeveel gebieden we dit be-en onbewust nog toepassen in en om ons heen.

Al is het maar dat je gemanipuleerd eten eet bv. Of nog gelooft in een god buiten jezelf, die vertegenwoordigt moet worden door een ander omdat je jezelf nog niet voldoende vertrouwt.

ANGST VOOR VERANDERING

Echter wanneer mensen zichzelf en daardoor elkaar bewust willens en wetens in slavernij of  in manipulatie blijven houden is er toch meer aan de hand. Dit heeft alles te maken met een grote angst voor verandering.

Meestal heeft dit met bestaanszekerheid te maken en de oude matrix houdt ons het liefst zo veel mogeluck in onwetendheid, armoede en schaarste.

GREAT WE – SET VAN BINNENUIT

Iedereen dient daarom bij zichzelf naar binnen te gaan om zichzelf daarin te veranderen en herstellen. Dat is juist waarom wij als Ziel naar deze tijdlijn zijn gekomen!

Een behoorluck heftige ervaring en de uitdagingen die we hier voor ons zien werden in oudere tijden enkel aangegaan door enkele studenten die naar een hoger spiritueel bewustzijn zochten.

Dus we hebben Nu te maken met een hele groep Zielen die in recordtijd juist dankzij de vele grote uitdagingen hier en nu enorm aan het groeien zijn in zelf bewustzijn. Een prachtige kans toch?

GROEIEND BEWUSTZIJN

Weet dat het oude rigide systeem dankzij het groeiend bewustzijn steeds verder aan het afsterven is want ondanks dat het wanhopig probeert zich in een nieuw jasje te zetten, helpt hun troef het Corona-circus, dat iedereen raakt tot diep in de familiebanden, dat het zijn ware dictatoriale gezicht steeds meer toont.

SCHENDING WAARDEN

Nu zo openluck belangrijke met bloed zweet en tranen verworven mensenrechten geschonden worden als vrijheid van meningsuiting en elkaar niet mogen dwingen of discrimineren, zullen mensen die zich braaf hebben laten prikken zich toch ook steeds meer achter hun oren gaan krabben.

MORFO GENETISCH VELD

Het collectief onderbewuste veld, dat ons allen met elkaar verbindt, zal hierdoor mede aan inzichten groeien dankzij onze persoonlucke ervaringen van onszelf re- en we-setten en worden er vanzelf steeds meer mensen aangeraakt in dit ook durven doen.

KLIMAATRAMPEN EN OPLAAIENDE EMOTIES

Daarom jouw frequenties hoog houden door steeds beter om te leren gaan met je eigen emoties als reactie op wat er zich afspeelt op het toneel. In de energie van Liefde en vergeving te blijven.

Door regelmatig de Natuur in te gaan, je rust te vinden of mee te doen aan meditaties help je om kalm te blijven temidden van alle tumult. Jouw kalmte werkt dan rustgevend door op het hele veld.

BEGRIJP DAT IEDER MENS HIERIN BELANGRIJK IS, JUIST OOK JIJ!!!

HOEVEEL GEWELD DOE JE JEZELF NOG AAN?

SILENCE CONSENT

Ben jij zo moedig dat je aan je opdrachtgever durft te zeggen dat je deze opdracht niet voor hem, haar wilt doen omdat je daar jouw hart geweld mee aandoet en er daarom als Mens niet achter kunt staan?

VERTROUWEN

Durf jij zo op de grootsheid in jezelf te vertrouwen dat je dergelucke opdrachten wel degeluck kunt weigeren waarop er iets beters voor in de plaats kan komen?

VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF

Hierin hebben we dus allen de nodige uitdagingen te gaan, maar weet dat bij elke deur die je dichtdoet er nieuwe opengaan.

JIJ BENT BELANGRIJK WANT OOK JIJ HEBT HIER EEN UNIEKE MISSIE!

PODIUM

Hierbij zou ik heel graag ook podium willen geven aan mensen die hun ervaringen hierover willen delen.

App of mail me mensen, we hebben elkaar s verhalen nodig ter inspiratie!

KENNISGEVINGSBRIEVEN

Hierin geven we onze statuscorrectie aan en brengen wij dit bewustzijn onder degenen die nog in onwetendheid, angst en ontkenning leven en ons belagen met dwangcontracten via persoonsverwisseling.

OPZEGGING MACHTIGING BESTUUR

Deze kun je als soevereine mens sturen en als je de documenten van Vincent Zegel gebruikt, kan dit er prima naast gebruikt worden. Je laat weten dat je het bestuur over de fictieve persoon/burger die bij je geboorteaangifte op jouw familienaam is gemaakt, weer terug in handen neemt omdat je als Mens weer Levend en Well aan land bent gekomen.

IN ZEKERHEIDSTELLING

Deze kun je gewoon aan jezelf via je fictieve persoon naar jezelf als levende Mens sturen, dat je deze alle geld en bezittingen die hierop staan schenkt aan de levende Man/ Vrouw die jij bent. De burger is dan failliet en valt er daar niets te halen. Niemand zou hier tussen mogen komen.

Bij burgerfront doen ze het via de UCC. Die eigenluck al opgeheven is.

Je kunt het ook doen via Russel J Gould. Daar weet Wilfred Leonard meer van.

Ook Russel’s positie van postmaster general is in wezen niet meer geldig want de UPU is opgeheven.

OP WELKE BASIS?

 Tsja, wat voor een wereld zitten we dan nog in, dat we nog steeds vanuit de oude matrix belaagd worden terwijl de basis ervan reeds opgeheven is?

CHAOS

Waar is onze eigen basis?

JE EIGEN VRIJSTAAT VANUIT DE 3 KOSMISCHE BASISWETTEN:

Hier zou je je altijd op moeten kunnen beroepen:

1 Ge zult niet doden

2. Ge zult niet dwingen

3 Ge zult niet stelen.

TOEGANGSBORDJES

De deurwaarder die vorig jaar (door mijn eigen onachtzaamheid en vermoeidheid) mijn huis leeg roofde zei me dat hij de NL wetgeving volgde en dat het verboden toegangsbordje art. 461 daarom juist een bevestiging voor hem was dat hij door kon gaan met zijn roof.

JOUW AMBASSADEBORDJE

Zou dan kunnen helpen om jouw verbeterde status kenbaar te maken aan de buitenwereld.

Martine heeft er een ontworpen die we bij deze aanbieden want bij 50 stuks kunnen we ze dan ipv voor €100,- voor €60,- (incl. verzendkosten) inkopen.

Te bestellen via Martine of mij/ wellstandingmen@gmail.com

Doe je ook mee?

STRATEGO/ VLAG

Kennen jullie dat spel nog dat het gaat om het veroveren vd Vlag? Het eerste wat de man op de Maan heeft gedaan? Wat Russel J Gould in wezen ook heeft gedaan? Zelfs toen werd hij ontkend en hierom op valse grond vastgezet.

Toch zag ik een filmpje voorbij komen van een man uit Amerika die dankzij

zijn zelf meegenomen vlag die hij als sticker tevens op zijn auto had geplakt zijn betoog tegen de politie hiermee had gewonnen.

VLAG / TEXTIEL EN/OF STICKER WELLSTANDINGMEN

Daarom dat ik ook een bestelling wil doen voor vlaggen en vlagstickers.

Het is tevens bemoedigend om deze bevestiging van Eigenwaarde en Vrijheid op steeds meer plekken te zien terug komen.

Het is nog even wennen voor de slapenden maar ook een beeld helpt bij het wakker worden.

Als je dit ook leuk vindt om aan mee te doen, of een leuk ontwerp weet om deze vlag meer duideluck voor de Vrije Mens te maken, laat maar weten.

Zie ook het pas gedeelde bericht hierover met de vlagontwerpen.

DIPLOMATIEK PASPOORT

Ja deze werken en beschermen ons via de Mensenrechten die erin staan en jouw persoonlucke invulling ervan! Goed bevonden door ex douanemedewerkers en juristen.

Beproefd gebleken in gebruik.

Dè uitkomst tegen de globale digitalisering waarin men ons gevangen poogt te zetten!

Te bestellen via wellstandingmen@gmail.com voor €20,- p stuk.

We vullen ze gewoon zelf handgeschreven in, want dan kan niemand ons van vervalsing betichten.

De Powerpoint is te vinden achter de inlog op de website.

WORKSHOPS op zaterdag 19 februari en 12 maart in Bunnik/ Utrecht.

Wie de workshop heeft gevolgd en nog een dag herhaling of updates wil, kan zich opgeven voor €33,- .

TERUGKOMDAG op zondag 20 maart in Bunnik, thema’s Vrijstaat / Vrij Leven/ Silence Consent.

De agenda ervan komt binnenkort op de website.

Harteluck dank voor jouw aandacht en input?

Hartegroet en een prachtig Tijger-goed jaar toegewenst waarin we onszelf spelenderwijs steeds meer mogen bevrijden van blokkerende patronen en gewoontes.

Dat de SPELL een spel mag worden van steeds meer Liefde Licht en bevrijding!

Hridaya-Gertruud

mede namens het WSM-team