Als je voor kind life live claim wilt maken gaat dat onder het zelfde ibancodenummer en logo/vlag als moeder?

ja,het kind kan eventueel zijn eigen logo/vlag maken

Powered by BetterDocs

Submit a Comment