Common law in action: watch the judge run!

Dit is wel gaaf studiemateriaal…https://odysee.com/@BritIndian:a/This-is-an-example-of-Common-Law-in-action—see-how-the-Judge-runs!:3. Rond 12.10 gaat het beeld op zwart, eerst downloaden anders kan je m niet volledig horen.

Goed om dit te zien. Wat ik hiervan leer. (https://t.me/c/1458933443/305)

  1. Er wordt énorm veel psychische druk uitgeoefend. Je moet en zult gehoorzamen. Wees daarop voorbereid en houd vol. Het is een (hard) spel
  2. Maak je bekend als levende mens en dat je onder common law (law of the land) wilt/valt. (Niet van de law of the sea.)
  3. niet opstaan voor de rechter, want dan geef je hen de macht over jou. En direct zeggen dat common law wordt geclaimd. Anders kan de rechter the law of the sea hanteren. En als je gaat staan direct aangeven dat je dat uit eigen wil doet en niet omdat de rechter of griffier hier om vraagt
  4. doorlopend vragen aan de rechter of hij onder ede handelt. Rechters hebben een eed afgelegd de Koning te dienen en dat zij de law of the land verdedigen. Zij hebben geen gezag over zeerecht, tenzij wij er mee instemmen, dat kan al door fysiek te gehoorzamen door op te staan voor de rechter, zie punt 2.
  5. vraag de rechter om een getekende verklaring dat hij handelt onder zijn afgelegde eed. Die moet hij geven. Als hij het niet doet, heeft hij geen respect voor de Koning. Maar hij zal het niet willen geven en de rechtszaak ontbinden. En dan heeft de rechtbank geen jurisdiction en kan er niets geeist of gevraagd worden.
  6. niet weggaan als je de opdracht krijgt om dat te doen, en blijven vragen of de rechter handelt onder zijn eed (als je weggaat, volg je hun bevel leg je de macht bij hun en wordt je direct gearresteerd.) Wachten tot de griffie voor de 3e keer de rechterbank ontbindt. Daarna zeggen dat jij de hoogste macht hebt. En de case als dismissed aangeeft
    Als tussenstappen kun je de rechter om een getekende verklaring vragen dat hij recht mag spreken.

Powered by BetterDocs

Submit a Comment