Bibi Bachus

Wie is Sacha Stone ? https://sachastone.com/about/

Sacha Stone

in gesprek metBibi Bacchus

httyoutu.be/FyPWks0vNFM

Waar het allemaal om draait:

(geldt ook in alle andere landen van de wereld)

> We spraken eerder al even over destraw man’. Wat is precies de ‘Stro Man’ ?

De Stro Man is heel eenvoudig jouw naam geschreven in blokletters.

Het vindt plaats vlak na de geboorte.

Wat de overheid oftewel de ‘Corporaties’die de overheden nu zijn, (bij jou) deed,

Ze nemen je geboorte akte en maken daar gelijk een (administratieve kopie) van waaraan een ‘Trust fonds‘ wordt gekoppeld.

Een “Cestui Que Vie” ‘Trust fonds maken ze in BLOKLETTERS.

En voor hen, om met u te communiceren,moetenzij met jou communiceren als een ‘Fictie’.

(de ‘rechtspersoon’) Omdat het allemaal ‘Corporations’ (ondernemingen) zijn.

Corporations kunnen wettelijk niet ‘inter ageren’ met echte (levende) Mensen.

Dus creëerden ze de stroman ‘.

Het wordt een Stroman genoemd omdat het geen levende ziel is maar geestelijk dode entiteit.

> Laten we dit even duidelijk zien te krijgen; Je wordt geboren in een Ziekenhuis en daar wordt toch een certificaat van een levend geborene afgegeven?.

(knip in de video)

Wat er gebeurt is dat ‘ze’ (de moeder/ouder) de geboorte van het kind heeft bevestigd?

Ze moet naar het Gemeentelijk registratiekantoor om (het kind) te Registreren.

Als ze zich niet registreert, zal zij voor de rechter worden gebracht.

‘ZIJ’ nemen dat geboorte bewijs dat de ouder liet opstellen als de informant, dat ze een kind heeft/hebben gekregen. Een ze maken van die aangifte een duplicaat in BLOKLETTERS.

De ouder heeft het (zelf) niet gedateerd.

> Dus ZIJ brachten het levende kind daardoor terug tot een (papieren) ‘Fictie’?

Ja. In een ‘Trust’.

> Waaraan ook nog eens eenbepaalde waarde aan wordt toegekend?

Een waarde? Ja! Miljoenen dollars of Ponden !

> En dat die ‘Trust’, laten we het een ‘Bond’ noemen (een ‘Obligatie’), omdat dat het daarna effectief wordt verhandeld op de beurs.

Ja het wordt een ‘Warehouse Bond’ voor geld.

> Dus, … elke mens die via de gemeente wordt geregistreerd bij de Staat, of de kroon, door de ouder, eindigd uiteindelijk als een soort ‘aandeel’ dat wordt verhandeld op de effectenbeurs?

Ja!

> Zonder dat jij dit ooit komt te weten ?

Ja !, zonder het openbaar te maken. Dit is gebeurt sinds het begin van de jaren 1900.

Wat ZIJ hebben gedaan is echte Fraude !

Omdat ZIJ Frauduleus de geboorte akte van een kind namen en daar een dode entiteit mee creëerden.

(knip in de video)

De geboorteakte van de dode ‘entiteit’ levert Miljarden ponden of dollars op, wat wel

afhangt van in welk land je bent geboren.

Dus ja, je ‘Stroman’ wordt beschouwd als een dode entiteit (oftewel rechtspersoon) en de Corporation kan daar mee onderhandelen.

Als je naar de rechtbank moet, is het niet onder jouw echte naam, omdat ze die niet hebben !

Alles wat ze hebben is de dode entiteit (in hoofdletters op papier ) en dat is waarmee zij communiceren met jou.

>Dus wie plukt de vruchten van de waarde van jouw Bond terwijl deze wordt verhandeld?

Ik zou zeggen dat ze de Federal Reserve, die (uiteindelijk) tot de koninklijke familie behoort.

En de HMIC & IRS. (Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary & de Belastingdienst) Dit zijn de mensen waar jouw geld heengaat zodra u bent geregistreerd.

Nadat de moeder (ouder) jou registreert, dan is dat waar het geld naartoe gaat.

> Oké laten we praten over het verschil tussen je handtekening en een paraaf ?

Oké, een handtekening (Signature) staat in het kader van de UCC voor de ‘fictie’, de Stroman.

Je ‘Paraaf’ (autograph) is dus de echte Persoon ! Wanneer je naar een popster gaat zeg je “mag ik je (autograph)” ? je zegt je nooit “mag ik je (Signature) hebben”?

Het is altijd de autograph omdat je van vlees-en-bloed bent. Een Signature is wat je

ondertekent voor elke keer dat je naar jouw bankrekening gaat en er geld af wil halen.

> En elke keer dat je een document ondertekent waar je er zeker van wilt zijn dat die Signature van jou is de ‘gemonetariseerde’, de ‘gegarandeerde’ versie is?

Dat is het! (erkend) Door de banken.!

Iedereen die iets tekent, bij alles wat je tekent, (bijv. creditcards etc.), wat jij ondertekent,

krijgen ZIJ geld uit je Trustfonds die is afgesloten op JOUW geboorteakte.

> Oké, dus, kosten en van alles en nog wat, onzichtbare kosten, wordt verrekend

Met je geboortefonds in die zin.

Ja,

> zonder dat JIJ dat ooit weet?

Ja, zonder dat je dat ooit over bent geïnformeerd, ja!

Het is nooit aan jou bekend gemaakt.

Dat dit alles worden gedaan zonder het ooit bekend te maken is misleiding, het is fraude en bedrog en toch gebeurt het iedere dag ! Het gebeurt met iedereen buiten die strikt geheime binnenste cirkel.

>Oké laten we nu praten over het Rechts Systeem omdat jouw handtekeningen je op een bepaald moment ooit wel eens een keer naar een rechtbank zal leiden, of het nu onderdwang van het rechtssysteem is, of dat het nu een huwelijk, geboorte, of dood, de registratie van grond, of wat dan ook betreft.

Dus wij begrijpen uiteindelijk so wie so maar weinig van het verschil tussen een Paraaf eneen Handtekening

>Maar wat is eigenlijk een Hof van Justitie?

Nou, op dit moment hebben we (nergens) een Gerechtshof, wat we zien is ‘een Schijn van Recht’, wat is gebaseerd op diezelfde fictie!

Dus als jij naar de rechtbank gaat, hier of in Amerika, ga je een systeem binnen waar

geen wet heerst, ben je dus Rechtsloosheid !

En wanneer je daar heen moet en met iemand praat in een zaak, die daar ook voor eigen gewin de rechter is, is er dus geen rechter ! Je kan die rechter vragen om zijn Ambteedsverklaring, die zal hij nietkunnen tonen. Hij heeft er geen !

(opmerking Frank: dit is allemaal gezien vanuit het Angelsaksische rechtssysteem, waar (ervaren) Advocaten een nevenaanstelling kunnen krijgen als Rechter. Hoe dit in Nederland werkt moet een specialist hier maar uitleggen).

>Hij is dus een kassier ?

Ja, hij is een bankier !

> Een bankier ?

Ja, ieder document dat jij in de rechtszaal tekent is het moment waarop hij wordt uitbetaald uit jouwCestui Que Vie ‘Trust Fonds‘ gabaseerd op je geboorteakte.

Dat is waar hij zijn salaris vandaan haalt. Als je een rechtszaak binnen gaat verlies je altijd, omdat er geen rechtbank is die bestemd is voor jouw (recht).

> In zo’n situatie als deze, wanneer je iets moet ondertekenen met je handtekening en wanneer moet je dat niet doen ?

Er is een speciale manier, binnen de UCC. Als we even daar naar teruggaan;

er IS een speciale manier van ondertekenen zonder verantwoordelijkheid voor jouw handtekening, wanneer je iets ondertekent, volgens de regels van de UCC, dan ben je niet

verantwoordelijk voor alles wat er op het papier staat !

> Oké, voor de leek, beschrijf de UCC eens, waar hebben we het dan over?

De UCC een verzameling van codes (afspraken) die meer dan honderd jaren geleden door advocaten is opgesteld. En met de Uniform Commercial Code (Uniform Wetboek van Internationale Koophandel) volgt “contract Wetgeving”.

Het heeft het allemaal te maken met CONTRACTRECHT !

En we vallen dus niet onder een of andere Wet, we staan alleen onder contract !

Je kunt willekeurig iedereen (ondernemer) aanspreken of bellen en vragen, “joh wil je een ‘contract’ met mij aangaan, om bijvoorbeeld een tv van hem te kopen’, of om een abonnement op iets te nemen, zoals een nieuw telefoonabonnement. (of netflix, CV onderhoud, een Energieleverancier, schoenen enz, enz.).

Wat onder de UCC een wettelijk contract is. Alles is contract. Alles!

En onder de UCC hoef je niet ‘te tekenen’ !

Als je een handtekening stempel hebt of een getypte verklaring, ALLES wordt

onder de UCC beschouwd als ‘Getekend’! onder de UCC,

Dus als je een brief in de post krijgt en het heeft geen handtekening, of je krijgt een brief met

een stempel handtekening, dan wordt dat beschouwd als getekend.

De UCC erg belangrijk voor mensen om meer te weten te komen en te leren over wat

er aan de hand is met hun leven. Omdat we onder Contractenrecht vallen en geen ander recht! Er is Überhaupt geen recht !

In Amerika wordt een Militair rechtssysteem gevolgd. Wanneer je een rechtbank binnengaat, het maakt niet uit wat voor Rechtbank, of het nu een hogere rechtbank is of een lagere rechtbank, deze valt onder het Militaire systeem.

Als jij naar binnen loopt en je bent geen militair, en het wordt je niet verteld dat je wordt berecht onder Militair recht, en als jij je beroept op de Grondwet, zal de rechter zeggen dat deze niet van toepassing is in zijn Rechtszaal.

Maar jij weet niet (begrijpt natuurlijk niet) waarover hij het heeft, omdat jij niet weet welk spel er met jou wordt gespeeld als jij daar staat.

>En die taal is zo ontworpen om jou bewust in het absolute ongewisse te laten ?

Ja ! Het is ontworpen in het kader van het UCC en zij weten het.

Zij weten wat ze doen! En zij weten hoe ze je kunnen manipuleren.

> Wil je daarmee zeggen dat alle rechters intensief geschoold- en volledig thuis zijn in UCC ?

Ja !

> Ze krijgen dus een speciale opleiding daarin ?

Ja ! De president benoemt alle federale rechters in Amerika. En zij gaan naar Scottsdale, Arizona en Reno, Nevada. Daar trainen ze hoe deze ‘contract fraude’ kan worden toegepast in de rechtszaal.

>En in het Verenigd Koninkrijk?

Hier in het Verenigd Koninkrijk zijn de meerderheid van de Rechters hier geen (echte) Rechters! Zij ‘zijn daar met een zakelijk doel’. Ze kunnen daar een gewoon gepensioneerde advocaat zijn die (privé-) zakelijk opereert als Rechter.

>En dus de zogenaamde rechters in Malawi en in Canada ?

Zij Allemaal ! Het is precies hetzelfde systeem. Zij vallen onder de UCC !

> Oké ik zou het nu graag even hebben over een aantal alledaagse kwesties.

Wie is de eigenaar van Jouw auto?

De DVLA in Engeland.

De afdeling vergunningen van het “Department of Licencing Agency”.

De DVLA is eigenaar van de auto. En ze zeggen het ook op je registratiebewijs.

Jij bent niet de eigenaar van de auto, je bent slechts de geregistreerde houder !

Als je nu “registerde houder” opzoekt zegt dat; “een persoon die verantwoordelijk is voor

het verzorgen van het voertuig, de belastingen betaalt, de vergunningen betaalt, de verzekering betaalt.

Maar de DVLA kan hem elk moment dat zij verkiezen van je afnemen wanneer ze daar maar zin in hebben. Om hem te vernietigen, of om er een wielklem op te zetten.

>Dus als je het voertuig eenmaal geregistreerd hebt, heb je hem ‘overgedragen’ aan de ‘Crown’, aan de staat ? Hij is helemaal niet van jou?

Nee, Hij is niet van jou, nooit.

> Nog en keer …., Als jij een auto koopt, dan wordt je dus gedwongen om tegen jezelf Fraude te plegen door hem vervolgens over te dragen aan de Kroon en de Staat, zonder daarvan kennis te hebben?

Ja! Dit is fraude. En zij plegen deze fraude en zij zijn niet van plan om jou te laten weten wat ze doen.

Ze verdienen miljoenen. Honderden Miljoenen!

De snelwegen zijn van ons !

Zij zeggen dat je wegenbelasting moet betalen om op de wegen te kunnen rijden.

Dat is niet waar ! De DVLA is alleen ‘bedrijf’ dat is opgezet door de Kroon.

Al dit soort bedrijven zijn opgezet door De kroon.

De HMIC de DVLA, ze doen allemaal hetzelfde. Dus als je goed kijkt naar je registratiebewijs, dan zegt het je precies hoe het zit. Het staat er op!

> En in de Verenigde Staten vanAmerika ? Het is daar niet de DVLA, maar wat is eigenlijk het Equivalent ?

Het is daar het “Department of Motorvehicles”

> En opnieuw; Ze liegen tegen je om jou het voertuig te laten registreren

Zodat zij de eigenaar kunnen worden ?

Ja ! zij worden de eigenaar. De enige reden om een rijbewijs te moeten hebben is wanneer je in een auto rijdt, is wanneer je een taxi bedrijf hebt of rijdt voor zakelijk gebruik. Maar als je rijdt voor persoonlijk gebruik, zoals naar je werk gaan, naar de Supermarkt, of wanneer je met je gezin op vakantie gaat, dan heb je geen rijbewijs nodig.

> Er is dus geen wet die je verplicht een rijbewijs te hebben ?

Nee !

> Dus je kunt je vrij en ongemoeid over het aardoppervlak bewegen ?

Dat is wet ?

Dat is de wet ja. Dat IS de wet!, maar dat is niet wat ze je vertellen.

> Maar deze ficties, deze uniformen, deze schietgrage mensen, met hun knuppels en geweren en hun Tasers, die hebben op de een of andere manier van de overheid vergunning gekregen om je willekeurig aan te houden en je te doorzoeken, je te terroriseren, om jou uit jeAuto te rukken….

>Wie gaf die verkeershandhavers dan het recht om je te stoppen en aan te houden. Om mensen in hun door God gegeven bezigheden die ze hebben,te storen ?

Dat zijn de ‘Bedrijven’ waar ze onder vallen.

De politiemensen zijn niet meer de ‘echte agenten’, de ‘dienders’.

De koningin legde een eed af om de soevereine mensen te vertegenwoordigen, wat ze dus niet doet.

Zij is nu zelf een Corporation, een ‘Bedrijf’.

Dus de politie valt nu onder een ‘bedrijf ‘. Het zijn geen ‘dienders’ meer. Dienders zijn

de mensen die de straten bewaken hun buurt leren kennen en met de bewoners spreken, met de mensen praten om de goede vrede bewaren. Maar ze zijn niet ‘dienstbaar’ meer, ze zijn tot een “Bedrijfspolitie” geworden.

Als jij de hulp van een Politieagent inroept dan weet je aan wiens kant die staat.

Als er een de deurwaarder voor je deur staat, zullen ze je vertellen dat ze niet kunnen komen omdat het “een civiele zaak is”, Maar als de gerechtsdeurwaarder hen roept, dan ze zullen ze wel komen ! Dat betekent dat ze er niet voor jou zijn !

> Ze werken voor het Staatsbedrijf ?

Ze werken voor het staatsberijf ja. Ze zijn niet andes dan “Bedrijfspolitie”.

> Hoeveel van de politie denk je die dit weten en begrijpen ?

Ik denk 90 procent.

> Geloof je dat echt ?

Ja, dat geloof ik.

> In de Verenigde Staten en hier …?

En hier, Ja, ja, negentig procent van de politie begrijpen dat zij een Bedrijfspolitie zijn.

> Dan moeten zij zeker duidelijk begrijpen dat ze een ernstigeschending van hun fundamentele eed begaan ! En zij moeten daardoor zeker ook begrijpen dat de koningin van Engeland een ernstige schending van haar kroningseed begaat, die van haar vereist dat zij tussenbeide komt als haar Parlement of De Regering allerlei wrede en ongebruikelijke straffen tegen het volk instelt.

En dat is voor mijn begrip, “te worden aangehouden tijdens mijn persoonlijke bezigheden op straat en om vervolgens uit je voertuig te worden gesleept en teworden geslagen

met een knuppel, voor welke reden dan ook, dat is volgens mij per definitie wreed en onrechtmatig geweld.

Oké, maar ze hebben die toestemming om dat te doen gekregen door het bedrijf waar ze deel van uitmaken.

Als hen die toestemming niet was gegeven hadden ze dat niet kunnen doen.

Dan hadden ze je niet uit je auto kunnen trekken of je mishandelen of jou zonder reden naar

een bureau te brengen

> Maar het is geen wetdie hen “het recht van statuut” verleent. Het zijn technocratische woorden op papier. “Statuten“, die hen contractueel toestaan om door te gaan om de

Burgers te mishandelen ?

ja,

> Maar het is niet legaal ! ?

Nee, het is niet legaal. Het is illegaal en het is Fraude ! Frauduleuze activiteiten, en ze

worden altijd gesteund door hun coöperatie of hoofdkantoor.

Dus je kunt nooit winnen omdat er daar altijd iemand is om hen te steunen. En dat

weten ze !

> Laten we hier even dieper op ingaan; Er is ergens een politieagent en die moet in staat zijn om te reageren op een ‘levende ziel’ die letsel aan het toebrengen is aan een andere ‘levende ziel’. Als zij daarvan getuige zijn, dan hebben zij alle recht om in te grijpen, op een zelfde manier als jij en ik, om een ‘burger arrest’ uit te voeren.Als we zien dat iemand wordt bedreigd, dan moeten we tussenbeide komen en proberen in te grijpen.

Maar dat is tot zover als mogelijk is.

Zij hebben niet het recht te proberen ommensen te commercialiseren en hen te bestraffen voor het alleen al op straat lopen of om het nietstoppen bij een rood licht, of wat dan ook. Al die dingen zijn gewoon onzin en bedacht door het bedrijf!

Ja dat is het. Het is allemaal fraude. Alles wat ze doen en daarom krijgen ze de kans om dit te doen tegen de SoevereineMensen.

Dat is omdat de ‘Soevereine Mens’ onwetend is van de “Uniform Commercial Code”

en “Contractrecht” en hoe die lui werken.

(Mensen) gaan naar de Rechtbank en ze doen altijd hetzelfde. Als je zegt dat ze dat niet moeten doen … Als jij voor de Rechtbank moet verschijnen …., Nee, zelfs als je naar de rechtbank gaat geven ze je dezelfde boete als wanneer je niet naar de rechtbank gaat.

Maar als jij voor de rechtbank staat, omdat de politie je daar naar toe heeft gedwongen

dan win je nooit. Tenzij je de wet kent. En zij wéten dat jij dat niet weet, dat je het contractrecht niet kent, en dat jij onder het contractrecht valt. En je loopt zo in een val.

Wie daar binnengaat vanwege de politie of hoe je daar dan ook binnen komt, ZIJ zijn altijd degenen die winnen! Jij wint het NOOIT.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je door een straat rijdt en je hebt niemand benadeeld, en je wordt aangehouden door de Politie. En politie begint te liegen hij zegt dat hij je moet bekeuren, of moet arresteren. Of alletwee deze gevallen, maar “wie heb je iets aangedaan” ?

En aan wie moet je dat geld betalen? Jij hebt niemand iets aangedaan !

> Er is geen slachtoffer.

Er is geen slachtoffer nee. Er behoort een slachtoffer te zijn onder de algemene Wet.

Zo simpel is het. Want om je een bekeuring geven, of je aan te houden en je vervolgens naar het politiebureau te brengen ,moet er een slachtofer zijn. Maar WIE HEB JIJ GEKWETST? Er is helemaal niemand die je hebt benadeeld !

> Dus is het is een commerciële straf !

Het is een commerciële straf ja.

> Oké, dus we krijgen hier nu een beeld bij.

Het plaatje begint duidelijk te worden. Het systeem van rechtbanken,

Het Rechtssysteem, het Politiesysteem, al deze systemen zijn ontworpen om de mensen te commercialiseren, te ‘vermarkten’, te OOGSTEN!Financieel !

Ja, juist.

> Zeer, zeer weinig van die uitgaven, die inspanning gaat naar het bewaren van de

goede vrede.

Oh, niets van dat alles gaat naar het bewaren van de vrede! Zij behouden de goede vrede niet.

Alles wat ze doen is, eh …., Ze scheppen een probleem en dan ‘vinden ze een oplossing’.

> En dan ‘verkopen’ ze je die oplossing?

Ja !

En ze bestraffen je als je hun oplossing niet accepteert?

Dat klopt ja!

> Dat klinkt voor mij als een zeer corrupt Casino. Verrot tot in de kern.

Dat klopt.

En het lijkt mij dat de gemiddelde de mens, als hij dit zou begrijpen, dit systeem volledig zou afwijzen?

Natuurlijk !

> Maar helaas zijn de meeste mensen volledig onderworpen aan het contract? , of gehersenspoeld?

ja !

> Hun kranten lezend en naar de televisie kijkend en de debatten herhalend met de Fake berichten en de Bullshit die hen wordt aangeleerd ….

Ja.

> De waarheid is, de mens is niet geschapen om elkaar pijn doen. We vinden het niet leuk om oorlog te voeren.

Nee.

> We genieten niet van elkaar te kwellen met pijn.

In principe willen mensen goed met elkaar overweg gaan en willen goed met elkaar opschieten.

Natuurlijk!

> Maar de systemen zweren samen met een model van een ‘Schaarste-Economie” en veroorzaken oorlog en ziekte en armoede.

18.46 Natuurlijk, dat is de enige manier waarop ze geld kunnen verdienen.

Toen de Vice Premier zei dat ze 300 miljard zou schenken aan de Gemeenschappelijke

Markt, waar denk je dat ze het geld van krijgt ? Niet van uw loon waarover jij belasting betaalt. Dat is van een ander soort geld dat ze uit je Trustfondsen haalt. Vanuit je geboorteakte !

Dat is waar ze het geld vandaan krijgen om wegen te bouwen en al het andere wat je kunt

bedenken.

> Dus belasten ze ons met Miljarden en MiljardenDollars, met onze geboorteobligaties als onderpand, zonder ons daarover te informeren?.

Natuurlijk.

> Zonder enige controle en zonder dat er verantwoording over wordt afgelegd ?

Natuurlijk, omdat niemand het hen vraagt.

> Duidelijk.

En zelfs als je het vraagt, doen ze heel moeilijk om jou daarover te vertellen.

> Dus als je probeert meer te ontdekken over je eigen geboorte “obligatie”, laten we het zo noemen. En je probeert de echte waarde er van te ontdekken, hoe moet iemand dat doen?

Men kan dat opvragen bij De Federal Reserve. Ze hebben daar zelfs formulieren voor die je kunt invullen.

En zodra u de Obligatie en het SerieNummerhebt gevonden, dan kun je die krijgen van de

Federal Reserve, omdat ze die hebben.

> En je kun je de waarde van jouw obligatie te weten komen ?

Natuurlijk!

> En de gemiddelde waarde van laten we zeggen een vijftig jaar oude persoon in de Verenigde Staten, wat zou ongeveer de waarde daarrvan kunnen zijn?

Een vijftig jarige? Dat kan honderden Miljoenen waard zijn. Maar één opmerking, als je naar hun website gaat en en je vult het nummer in van je geboorte Certificaat in, dan komt er alleen één naar boven, die van jouw. maar er zijn Honderdduizenden personen die ermee handelen.

> Juist.

En er is er dus maar één waarvan jij het weet. (FED)

> Waar ik aan zit te denken is …Wat ik bedoel is, wat denk jij, Wat zou in de Verenigde Staten de gemiddelde waarde zijn van iemand zijn ‘obligatie’ zijn tegen de tijd dat hij

50 jaar is geworden?Voor hoeveel wordt er verhandeld?

Ik zou ik zeggen misschien wel een miljard. Meer dan een Miljard. Een Biljoen …

> Juist …?

Wat er wordt verhandeld. Want toen ik het zelf controleerde … Uhmmm, op een van die van mijn nummer op mijn naams Werd door tweehonderd drieëntachtig duizend mensen gehandeld. kun jij je voorstellen hoeveel geld dat is ?

> En wanneer we horen over dat de VS een schuld heeft van 23 Miljard Dollar, of hoeveel het het ook is, dat is, fictief geld wat allemaal uit de lucht wordt gepompt.

Maar in feite was het oorspronkelijk onttrokken aan de persoonlijke waarde van burgers?

ja …

Juist, dus dat is waar de fictie vadaankomt.

Ja.

> En dat groeit naar, deze gigantische onbalans, waarvan niemand goed begrijpt waar al dat geld vandaan komt.

Dat wordt met opzet gedaan. En ze vertellen ons alleen wat ze ons willen willen vetellen.

> Ja, maar ze zullen het scheppen van al dat geld proberen te ‘valideren’ door het op papier af te lossen tegen de waarde van ja burger en de Bevolking.

Ja. En ons goud, het goud van burgers. wij bezitten (namelijk ook) goud….

Voor ieder pond dat u als u bij geboorte woog. Woog je acht pond bij de geboorte, dan is er

acht Pond (4 kg.) goud voor u ‘gereserveerd’.

> Door wie ?

Door de ‘Kroon’ (Staat)

> In Engeland?

Ja !

> En in de Verenigde Staten?

Ja.

> Door de (treasurer) penningmeester/schatbewaarder ? (=NL. Thesaurier-generaal)

Ja, omdat de Verenigde Staten eigendom zijn van de kroon .

  • (Lacht cynisch)

> OK. Laten we uitgaan dat er ongeveer 200 landen zijn op deze wereld. Er zijn er honderden die kleiner zijn dan deVerenigde Staten. Maar stel, er zijn ongeveer tweehonderd grotere ‘Natie-staten’ die allemaal een‘franchise nemer’ zijn (exploitant)

van het Anglo-Amerikaanse “Bedrijf”?

Ja.

> laten we het zo noemen.

Ja!

> En dat Anglo-Amerikaanse bedrijf is een verlengstuk van de Britse kroon?

De Kroon, Ja

.

> En de Britse kroon heeft als Onderpand …., wordt gewaarborgd door wat?

Goud !

En door de mensen! De honderden miljoenen mensen binnen het Britse Rijk.

Het Britse Rijk is niet zuchtend tenonder gegaan het bestaat nog steeds !

> Bestuurd door de Bank of International Settlement (BIS, Bazel), gerund door de ‘Reserve’ banken van over de hele wereld …. Ja, ja.

Ja.

> Juist ja …? Maar op welk puntdenk jjij dat de wereld deze groteske fictie zal doorzien en dan het basismechanisme ervan leert bloot te leggen. En het vervolgens recht te zetten?

Ik denk dat als mensen leren wat de UCC en het contractenrecht doet via de stroman.

Jouw Stro-man is het belangrijkste probleem !

Zodra je de Stro-man onder controle hebt en deze is weer van jou en niet langer van hen, dan zit je op de goede weg.

> Dat is mooi wat je net zei, dat je spreekt over het terugclaimen van de ‘fictie’ die tot stand is gebracht.

Ja !

> De ‘valse vlag’.

Ja,

> Het terugclaimen van de valse vlag die in jouw naam is opgericht !

Ja !

> Die jou zo gezegd een (valse) ‘identiteit’ heeft gegeven bij geboorte.

Ja.

> zonder jouw medeweten, je zegt al pratende tegen mij, dat we die ‘valse vlag’, dienen terug te claimen en “in ons ‘ware zelf’ moeten gaan staan?

Ja.

> Als ‘mens van deze wereld’ om vervolgens de werkelijkheid terug te winnen van de fictie?

Ja …

> DAT IS KRACHTIG !

Ja dat is het.

En dat is wat volgens mij iedereenzou moeten doen ! Alle soevereine mensen in armoede. En alles waarin ze ons plaatsen. Dat is wat we moeten doen, We moeten terug eisen van waar zij alleen geld aan verdienen. Het is van ons!

Dan zouden we ook geen oorlogen hebben, Je zou geen mensen meer hebben die om geld vechten. Je zou geen arme mensen meer hebben, iedereen zal dan zonder zorgen zijn. Iedereen !

Maar ze willen niet dat je dat doet. Als we dat doet dan zullen we hun systeem afbreken, en dat willen ze uiteraard niet.

Dus als je het eenmaal weet, dan moet je er ook in duiken en moet je beginnen met het terug claimen van je Stroman, die is van jou !

> Bibi, je hebt dit allemaal op de harde manier geleerd. Je zat een aantal jaren geleden op je kantoor in de Verenigde Staten en je had een zeer goed lopend vastgoed bedrijf.

Je was zeer succesvol met een verkoop 20 tot 30 vastgoed objecten per maand.

Je had eigen objecten waar je woonde met je gezin. Het leven was goed.

Ja….

> Op zeker moment kwamen er corrupte politieagenten en de IRS-agent je kantoor binnen.

Ja.

> En deze mannen beschuldigden je terplaatse en vertelden je dat één van jouw klanten waaraan je een huis had verkocht een drugsdealer was.

Ja. …

> waarvan jij uiteraard geen idee had.

Ja. …

Want hoe zou je dat hebben kunnen weten ? En ze hebben toen met succes geprobeerd

om jou een misdaad in je schoenen te schuiven door te suggereren dat jij zwart geld had

aangenomen om het wit te wassen.

ja

> enuit het niets veranderde je leven in een grotesk horror verhaal.

Ja.

> je werd voor de rechtbank in gesleept en het volgende moment werd je voor 8 jaar in de gevangenis gezet! Voor 8 jaar !

Ja

> Je leven was verwoest. En zo ben je begonnen om de wet te bestuderen. Vertel ons daar over.

Toen ik voor moest komen, vroeg ik mijzelf af; “hoe hebben ze dit kunnen doen” ?

Ik heb mijn bank afschriften van de afgelopen 10 jaar laten zien zodat ze niet konden zeggen dat ik geld had witgewassen. De man waaraan ik het pand had verkocht bracht 5,000 Dollar van zijn eigen geld in en hij kreeg een lening van de bank!, voor het verschil.

En de gemachtigde van de hypotheek bank getuigde tijdens mijn proces. Maar ik belandde toch in de gevangenis.

En ik wilde en moest weten hoe ze dat gedaan hadden. En ik dacht goed na en concludeerde

dat het iets moest zijn dat ik had gemist.

Wat mij in de rechtszaal wel opviel, het leek erg geacteerd, alsof iedereen zich gedroeg zoals in een theater. Zij acteerden! En ik was een slachtoffer.

> Een Rollenspel ?

…Ja ! Ja, de advocaten, de aanklager, ze deden het allemaal …

Mijn advocaat verzekerde mij van mijn vrijspraak. Maar ik werd toch veroordeeld, tot acht jaar !

Toen ik werd opgesloten was mijn belangrijkste doel om erachter te komen hoe ik daar terecht was gekomen. Ik bezat meer dan een miljoen dollar aan onroerend goed. Alles betaald.

Geld op mijn bankrekening, mijn kinderen kwamen net van de universiteit af.

We zaten in een zeer comfortabele positie. Een zeer hard werkende familie met een zeer comfortabele positie.

En ik dacht, nee ‘er moet iets mis zijn, iets wat zij deden en dat ik niet kon zien.’ En gedurende zeven jaar studeerde ik iedere dag … Iedere dag! Weekenden, Kerstmis, Verjaardagen, iedere dag!

> Jij studeerde …? En Jij bestudeerde de Wet ?

Ja.

> en je begon iets te begrijpen over de hoogste vorm van wet, de U.C.C. wetten ?

Ja, en wat ze doen en HOE ze je daar kunnen krijgen en HOE ze jou naar binnen konden liegen en HOE ze fraude plegen.

Weet je, ze moesten allemaal lachen toen ik schuldig bevonden werd. En ik wist van niets.

Deze mensen krijgen hiervoor betaald, veel geld betaald weet je, iets wat ik toen niet wist.

Toen ik in de gevangenis zat waren daar honderden vrouwen die in dezelfde positie zaten als ik.

> Ze werden er door het systeem in geluisd ?

Ja, ze hadden niets gedaan !

> En toen, eenmaal in de gevangenis, als je eenmaal in de gevangenis zit, wordt er een gevangenis Obligatie op je uitgegeven?

O Ja!

> En dan wordt die gevangenisobligatie op de aandelenmarkt verhandeld, die ook weer enorme hoeveelheden geld opleveren.

In (hele) grote bedragen Ja.

> En (ze) worden beschouwd als slavenarbeiders.

Ja,

> En zij worden geacht dit niet te hoeven weten? … en niemand die hen dit verteld ?

Nee, ze krijgen 12 cent per dag. Het eten dat uit de keuken werd geserveerd, kwam uit de Golfoorlog. Blikjes vlees en allerlei soorten van dingen. Ze zeggen dat het is omdat de gevangenis geen geld verdiend.

Ze vertellen de mensen daarbuiten, dat de gevangenissen zelfs geld verliezen, Door al de drugs

Dealers etc …. en dat al deze mensen ook naar de gevangenis moeten en dat ze daarom niet genoeg geld hebben, dat is een grote leugen!

> Zij krijgen vele duizenden dollars per dag per gevangene! Ik weet dat het minstens drieduizend dollar per dag is !

Ja. Ja, maar zij doen de grote investeringen in het gevangenissysteem! en de“UNICOR

(Federal Prison IndustriesFDI-)

> Gevangenissen voor winst ?

Ja, gevangenissen met winstoogmerk.

> Walgelijk !

Ze investeren in de gevangenissen en ze maken honderden Miljarden ! dollars winst. En de gevangenen krijgen 12 cent per dag. En het eten dat ze de gevangenen iedere dag geven….

> ??? …?

… Nee, het eten komt van de boerderijen (uit de omgeving) en die krijgen belasting vermindering daarop. Het kippen (vlees) is misschien twee, drie maanden oud en allerlei van dat soort troep. Ze leveren bijvoorbeeld paardenvlees voor Rundvlees.

> Goed, je staat op het punt om eenonline workshop en tutorials te starten aan de Newark University, om UCC te onderwijzen en om uitleg te geven aan mensen van over de hele wereld, hoe ze door hun situatie kunnen navigeren, ongeacht wat hun situatie is.

Omdat we allemaal worden geconfronteerd met boetes en wrede en ongebruikelijke straffen.

Ja

> Maar laten we eens kijken naar iets als alledaags als parkeerbon oké ? Dat isiets wat

iedereen begrijpt.

> Wat zijn de “do’s en don’ts”?

Je komt net terug bij je auto en je hebt eenParkeerbon.

“Een parkeerbon is een contract”

“Je hebt geen Contract met je Gemeente.” Zij geven je een bekeuring, maar er is geen contract waarop je die bekeuring moet betalen, dus hoef je die niet te betalen.

> Maar welke stappen moet je dan nemen ?

Je stuurt de bon terug en schrijft een briefje waaro staatGeen contract”

Zij moeten het contract kunnen overleggen waarin jij hebt bevestigd dat als je ergens parkeert waar dat niet mag,”dat je een bekeuring zult betalen.”

“Ik herinner me iemand, nog niet zo lang geleden die mij een bon liet zien en op de bon stond een (verwijzing naar een) “CEO” en een handtekening.

> Datis een Chief Executive Officer (Algemeen Directeur) ?

Ja, precies ja.

Dus stuurde ik die bekeuring terug naar de CEO en ik vroeg hem of hij daar ‘s avonds om 8 uur was geweest om de bekeuring op de auto tedoen. Het gaat er eigenlijk om de mensen te laten zien, ze kijken ook niet echt naar hun bekeuring omdat ze dit allemaal niet weten.

Het is erg triest omdat een parkeerbon …? “Waarom zou je moeten betalen voor parkeren

als je zelf de EIGENAAR BENT van alle wegen ?

Ze zijn van ONS!

Alles is van ons !

> Je stuurt die bon dus terug met “geen contract” er op, wat is dan een van hun volgende stappen die je kan verwachten ?

Ze zullen je aanschrijven en vertellen je dat je moet betalen. En als je binnen een

een bepaalde tijd niet betaald word het de helft meer. (in GB !)

> Wat zou jouw antwoord zijn ?

“Mijn antwoord is dat ik helemaal niets moet betalen omdat ik geen contract met ze heb.”

> Dus nogmaals jij zegt “toon mij het contract dan maar”!

Ja. Ik stuur ze een brief en ik vraag hen …. Ik schrijf dan, oké; “de persoon die U aanschrijft

in deze brief is “geestelijk dood en heeft geen ziel”. Wat het geval is als je een ‘stroman’ bent.

> Jouw Stroman?

Ja, en ik zeg dan “ik heb u geen toestemming gegeven om deze naam te gebruiken om geld mee te verdienen.”

En daar staat zelfs een boete op tweehonderden vijftigduizend Pond (250.000 pond per keer)

voor iedere keer dat u dit gebruikt. Vervolgens verzaken ze bewust te antwoorden, en dan stuur ik ze gewoon een standaardbriefje waarin zeg ik “Door niet te reageren bent u in gebreke gebleven”.

Omdat dat dit is wat zij ook met jou doen!

> Dus gebruik jij de wet tegen hen?

Ja!, En nadat ik hen dit stuurde, kreeg ik vijf dagen later een brief waarin stond dat de openstaande vordering was ingetrokken en de zaak was gesloten. En ik niets hoefde te betalen!

> Dank je hiervoor, dit is erg duidelijk zo.

> Laten we het nu hebben over hypotheken, want dit is de vloek in het bestaan van de meeste mensen. Het is voor iedereen nodig om jezelf van onderdak te garanderen.

Iedereen heeft recht op onderdak in deze wereld en hypotheken.

Laat me je eerst vragen, wat is de herkomst, de etymologie van het woord hypotheek in de eerste plaats?

Is het niet een Frans woord voor “Dood Grip” ? Letterlijk in Frans is het toch ‘doods-greep’?

ja, dat klopt. Wel, wat ze doen is, … een hypotheek is voor hen een Facade, een aanleiding.

Want op het moment dat je een betaling mist, wanneer u die hypotheek van de bank hebt,

is dat ze achter je aan zitten.

De eerste keer dat je een betaling mist, gaat deze rechtstreeks naar hun verzekerings-maatschappij die de hypotheekverschaffe heeft.

> Dus willen ze dat je een betaling mist ?

Juist !, ze willen dat je een betaling mist ! Dat is omdat ze je geen geld lenen !

> Laten we even een stapje terug doen. Jouw huis is, laten we zeggen

100.000 dollar waard. Als jij nu een hypotheek aanvraagt, ‘ZIJ’ hebben die

100.000 dollar niet, en dan kom jij aan met je op zwart kapitaal gebaseerde

handtekening’, jij ondertekent vervolgens die aanvraag en zij verdienen geld op basis van jouw handtekening door die 100.000 dollar van jouw obligatie waarde af te trekken.

Ja

> Dát geld ‘lenen’ ze vervolgens weer aan jou uit en ZIJ verdubbelen dat vervolgens nog eens omdat ze JOU dat geld terug laten betalen, plus de Rente!

Wat zij doen is, … dat zij jou niets lenen !

Zij lenen helemaal niets aan jou uit !

Je vult hun papieren in en je ondertekent die. Je handtekening, dat is wat ze willen !

Dan vertellen ze je “oké, en nu moet je een brave jongen zijn en je moet een goede

crediteur zijn, zodat je van mij mag lenen”.

Dus zij geven je een stuk papier dat Jij dan ondertekent, met op de achterkant in nauwelijks leesbare tekst hun voorwaarden.

En dat is waar de ‘Legal Lease’ van kracht wordt.

Want dat is wat ze doen. (Frank: van iets compleet immoreels iets ‘juridisch legaal’ maken)

Dan zet jij dus jouw handtekening en dat nemen ze dan aan en vertellen ze je; “oké de fondsen

zullen over twee tot drie dagen gereed zijn.

Om vervolgens gaan ze de volgende dag, met jouw handtekening, naar jouw Trust Fonds en daar krijgen ze die honderdduizend vervolgens uitgekeerd.

Ze zullen nooit aan jou bekend maken; “oké, wij hebben ons geld, dus het huis is nu van jou !

Nee, ze komen bij jou terug op dag Drie. Zij hebben hun Geld en zeggen dan tegen jou;

“oké, dit is de overeenkomst. Jij betaalt zoveel elke maand, inclusief de rente.” En alles waarvoor je al eerder getekend had.

Dus nu zetten ze de honderdduizend op het computerscherm voor u, zodat u de overeenkomst zelf kunt zien!

Die Honderdduizend, dat zijn slechts getallen. Het is geen geld.

Omdat ze allemaal eigendom zijn van de banken, is er dus geen geldoverdracht, geen contant geld, alleen maar papier.

Maar inmiddels ze hebben ze al wel je echte Honderdduizend.

Als je niet betaalt nemen ze het huis weer af. Ze willen niets anders, ze willen het pand, het vastgoed omdat dat het geld is. Alleen maar dat papier dat heeft geen waarde.

Het onroerend goed heeft de waarde, dus ze nemen dat in bezit.

> Laten we het nu even hebben over de ‘ALLODIUM Titel. Wat is Allodium? Waarom is het zo Belangrijk?

Oké, ‘Allodium titel’ is belangrijk omdat jij niet de feitelijke eigenaar bent van het land.

Zij zeggen wel dat het jouw eigendom is, maar dat is het niet !

De grond is eigendom van de kroon! ‘ALLE’ land.

> Stel Ik ben een boer in Minnesota’, en jij zeg mij nu dat ‘MIJN land’ het eigendom is van de Koningin?

Ja !

> Ik ben boer in Mozambique.

Uw land is eigendom van de koningin !

>‘ De koningin van Engeland?

De Engelse Koningin, zij bezit al het land.

Wat er dus gebeurt is; Jij bezit dat stuk baksteen dat op dat land staat, wat ZIJ jouw

‘eigendom’ of ‘jouw huis’ noemen. Dat is dan wel jouw bezit, maar je bezit het land niet !

Dus de Allodium titel, is dat jij de eigenaar bent van jouw land, zodat Jij daar een bord kunt plaatsen en zegt;

Verboden toegang, privé-eigendom !

Maar wanneer je zo’n bord neerzet, moet je dus de eigenaar van dat land zijn.

Omdat alleen het huis bezitten niets betekent!

Het is het land dat ze willen hebben, snap je?

De bank neemt het huis, dat deel uitmaakt van de Kroon en de Kroon is eigenaar van het land.

Dat is hoe het werkt.

En jij, jij bezit helemaal niets!

> Nooit ?

Nooit ! ‘Jij’ bent slechts een gebruiker.

> Maar dat geldt zolang je fungeert als je ‘Stroman’. Maar als we onszelf terugwinnen uit deze fictie en we doen dat als een heel volk, als velen van ons dat zouden doen,

Ja ?,

Wat zouden we dan zien plaatsvinden ?

Hoe zie jij de ontbinding van de regering, de ontbinding van dit monster van de chaos (Behemoth), dit dit monster, dat onz levens heeft overgenomen, ons leven in slavernij heeft gestort?

Een slavernij over de hele wereld, Zeven miljard zielen in eigendom en onderworpen aan de controle van een paar honderd nationale reservebanken, die op hun beurt weer zijn

onderworpen aan de Bank of International Settelments, die weer worden gecontroleerd via de VS “Schatkist”, de Federal Reserve, de IFC het IMF, de Wereldbank en ga zo maar door. Tot aan de Kroon van Engeland toe, en achter dat alles zit het Vaticaan ! Dus al die absurditeit die fictie …,wanneer zie jij ons als een wereldbevolking die de werkelijkheid terugwint uit deze fictie?En hoe zal dat er dan waarschijnlijk uit zien?

Ik denk ik dat mensen het zich moeten beginnen te realiseren en zich verenigen. Het vraagt niet om honderden miljoenen mensen. 1 miljoen Soevereine mensen die samenkomen kan een gigantisch verschil maken. Omdat het woord zich zal verpreiden van de één naar de ander.

En als mensen dit eenmaal leren te begrijpen wat hen wordt aangedaan, zal het als een lopend vuur gaan!

Zodra de mensen leren in te zien onder wat voor wetten zij leven en wat die met hen pesoonlijk doen.

Zie je, daarom verzinnen ze allerlei dingen om je af te leiden. Zoals het nieuws en al deze nep, alle valse dingen op televisie. Dat is hoe ze het /doen !

En zodra mensen zich verenigen, als 100 mensen naar de bank zouden gaan en allemaal

een paar honderd Euro op zouden nemen zal de bank voor het einde van de dag haar deuren (moeten) sluiten !

Het is echt heel eenvoudig, als de mensen zouden begrijpen wat er aan de hand is. En het zou goed zijn voor hen om dit alles te weten omdat we dit moeten stoppen !

We moeten hen stoppen met te doen wat zij met mensen doen, de mensen zonder reden kwellen en mensen in armoede storten.

> En met ‘HEN’ (ZIJ) praten we over de ‘Moederbedrijven’, de banken, en de regeringen, het rechtssysteem, die allemaal samenwerken om de mensheid kaal te plukken en te strafen.

Ja, ze werken allemaal samen ! Als je wordt doorverwezen naar de ‘Citizens Advice bureaus’ (Gemeente Voorlichting), neem maar niet eens de moeite om te gaan want ook zij

werken allemaal samen. Ze hebben iedereen in hun zak en dat is erg triest omdat veel mensen akelige dingen bij anderen kunnen doen voor een beetje geld ….

> Ben jij hoopvol voor de Menselijkheid ?

Zo ben ik !

> Bibi Bacchus bedankt !

Powered by BetterDocs

Submit a Comment