wat wordt bedoelt met als je souverein bent m.b.t. verzekeringen, nutsvoorziening en voedselvoorziening? Dat je daar zelf voor (moet) gaan zorgen of dat je geen belasting meer hierover betaald?

Alles dat je koopt met je ficitieve of handelspersoon wordt tevens afgeschreven van je geboortefonds. Je krijgt dan een accept-giro en of je die wilt betalen is dan aan jou.Daarom hoeven we geen geld vh systeem, maar de vrijheid dat we vrijgesteld worden van betalen aan de diverse zg “nuts-bedrijven”. Ook willen we bv de van ons gestolen patenten op vrije Energie terug. Dan kunnen we tevens steeds meer zelfvoorzienend leven.

Powered by BetterDocs

Submit a Comment